سەرەکی » ئاراستە » زمانی مەرگ

زمانی مەرگ

سەڵاح جەلال

بەبێ پرسیار گەردەلوولی ئەوینی دوا گڵكۆم بۆهات!!

نەپرسی بۆ فەزا شینی خەنەبەندانی بۆ بەرهات؟!

دڵ قیامەی تۆفانێك بوو گیای نەمری دەپۆشی

فەزا شینی شێرپەنجەیی ئاویمەرگۆڵەی دەنۆشی

بپرسم بۆ رەمزی زمان خۆڵەمێشی رۆحی بایە؟

حەرف و وشە لەشەختەیی تابلۆی هەرەسی خوێنایە

شەونمی عیشق داباری سێبەری مەرگ واڵایە

دڵ بەبۆی شەو كرایەوە عیشقە سەرابی لەیلایە

چییە ئەم رازی دەیجورە نامەی مەرگی لە بۆنایە؟

لە گوڵ هات و شەبیخونی خەرامی خۆری كۆتایە

دۆژەی دەروون بە بای بۆران تەونی رۆح چوونی هێناوە

بەخشندەیی خودا بۆ من زمانێكی داهێناوە

چراخانی دۆژە سارا عیشقە مەرگی كۆرپەڵەیی

دڵی دۆژەی بەمن بەخشی زمانی دوای قیامەیی

هەورە بۆسۆی مەرگەساتێك تێكەڵ بورجی رێكەوتە هات

كۆرپە مەرگی نەفخی سووری دوا زمانی ناوەختە كات

نەپرسی لەم مەنجەنیقە بانگەشەیەك بوو بە گڕكان

خەمی من ژانی دنیایە كۆرپەی مەرگی خستە گریان

 45 جار بینراوە